վերադարձառաջսկիզբ


Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց
(գրաբար)

Զօհրապեան (1805)

  ePub     mobi  
   


Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանների

Արեւելահայերէն նոր թարգմանութիւն

  ePub     mobi  

Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց
(գրաբար)

Զօհրապեան (1805)

  ePub     mobi  

Մատյան ողբերգության
(արևելահայերեն)

Գրիգոր Նարեկացի

  ePub     mobi  

Սասունցի Դավիթ

Դյուցազնավեպ

  ePub     mobi  

Համլէտ
իշխան Դանեմարքայի

Ուիլյամ Շեքսպիր

  ePub     mobi  

Յո՞ երթաս

Հենրիկ Սենկևիչ

  ePub     mobi  

Հայերեն գրականության էլեկտրոնային գրադարան
Գրքերում նկատված վրիպակների, տեխնիկական խնդիրների, դիտողությունների և առաջարկությունների դեպքում
գրեք ovanitas @ gmail . com հասցեով:
Կայքում ներկայացված epub ձևաչափի գրքերը պատրաստված են epub3.0 ստանդարտին համապատասխան։ Դրանք լիարժեքորեն արտապատկերելու համար հին էլեկտրոնային ընթերցիչների ծրագրային ապահովումը հնարավոր է թարմացման կարիք ունենա։