վերադարձառաջսկիզբ

Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց
(գրաբար)

Զօհրապեան (1805)

Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց

Ըստ ճշգրիտ թարգմանութեան նախնեաց մերոց` ՚ի հելլենականն հաւատարմագոյն բնագրէ ՚ի հայկականս բարբառ։

Նորոգապէս ՚ի լոյս ընծայեալ յընտրելագոյն գրչագիր գաղափարէ, համեմատութեամբ այլեւայլ օրինակաց, հանդերձ կարեւոր ծանօթութեամբք բնաբանին։ Յաշխատասիրութենէ տեառն Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետի, ՚ի միաբանութենէ Մեծին Մխիթարայ Րաբունապետի եւ առաջին աբբայի։

Տպագրեալ հրամանաւ Տ.Տ. Ստեփաննոսի Ագոնց աստուածապատիւ արհիեպիսկոպոսի եւ առաջնորդի ուխտին սրբոյն Ղազարու։

1805 ՚Ի Վանէտիկ։ ՌՄԾԴ ՚Ի գործարանի Սրբոյն Ղազարու։

Էլ. տարբերակի վերաբերյալ մանրամասներն այստեղ

Religion Christianity
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ   epub 

Հայերեն գրականության էլեկտրոնային գրադարան
Գրքերում նկատված վրիպակների, տեխնիկական խնդիրների, դիտողությունների և առաջարկությունների դեպքում
գրեք ovanitas @ gmail . com հասցեով:
Կայքում ներկայացված epub ձևաչափի գրքերը պատրաստված են epub3.0 ստանդարտին համապատասխան։