վերադարձառաջսկիզբ

Բանաստեղծություններ

Պետրոս Դուրյան

Պետրոս Դուրյան. բանաստեղծություններ։

Դուրյանը հայ նոր քնարերգության առաջին խոշոր սիրերգակն է: Նա վերականգնեց միջնադարյան քնարերգության հետ խզված կապը, հրաժարվեց կլասիցիզմից, բանաստեղծությանը հաղորդեց զգացմունքային խորություն, հոգեբանություն, խոր հետք թողեց հայ քնարերգության վրա:

Poetry

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ   epub    mobi 

Հայերեն գրականության էլեկտրոնային գրադարան
Գրքերում նկատված վրիպակների, տեխնիկական խնդիրների, դիտողությունների և առաջարկությունների դեպքում
գրեք ovanitas @ gmail . com հասցեով:
Կայքում ներկայացված epub ձևաչափի գրքերը պատրաստված են epub3.0 ստանդարտին համապատասխան։